Nytt nummer till störningsjouren

2017-10-01

Brf Trumspelaren har bytt bevkningsboalg from 1 okotber till Nokas AB.
Det innebär också nytt nummer till störnignsjouren.