Vår Vision

2011-11-20

I Brf Trumspelaren skapas rum för ett hälsosamt och miljöriktigt livslångt boende i en trygg och säker miljö där alla känner sig sedda och hörda.

 

Brf Trumspelaren...

  • Där beslut skall tas med hänsyn till hälsa och miljö
  • Där prioritering av en god och stabil ekonomi ger möjlighet till en god utveckling och proaktivt arbete i framtiden
  • Föreningens verksamhet är synliggjord och lättåtkomlig i dess verksamhetsplan
  • Där man blir sedd och hörd via tydliga kommunikationsvägar, som ger ett ökat medlemsengagemang och delaktighet i föreningens verksamhet